Хималайски кедър (Cedrus deodara)

Хималайски кедър (Cedrus deodara) Дърво с максимална височина до 50 м, с конусовидна корона и провиснали млади разклонения. Хималайският кедър е разпростран в планините на Афганистан, Северен Белуджикистан и Северозападните Хималаи oт 1000 до 4000 m н.в. Химаиайският кедър развива повърхностна коренова система, поради което може да страда от веровете. Не понася преовлажнените плътните и сухите варовити почви. На такива места страда от хлороза. В сравнение с другите два вида е по-взискателен към влажността на почвата. Поради по-дългия растежен период страда от ранните есенни студове. В сравнение с атлаския и ливанския кедър е по-бързо растящ и сравнително сенкоиздръжлив. Приложението му като декоративен вид е същото както на атлаския и ливанския кедър.

140,00 лв.

Характеристики

Налично количество (бр.) 2бр.
Големина на саксия (л.) 15 л.
Височина (м.) 80/100